top of page

עבור בתי ספר ומוסדות ציבור ללא חיבור לרשת – חיבור לחשמל באמצעות התקנת קולטים סולאריים ומערכת אגירה ופתרונות טיהור מים במקום.

 • קריה חינוכית אלפורעאה – מתקן טיהור מים אוטונומי, בביצוע חברת לגונה אינוביישן, החל לפעול מחודש נובמבר 2022. המים המטוהרים צפויים לשמש ליצירת שטח ציבורי פתוח לתושבי הכפר.  

 • בית ספר יסודי בביר הדאג' - התקנת מערכת סולארית אוף גריד הכוללת אגירה, להחלפת גנרטור דיזל.
  אושר תקציב ממשרד האנרגיה, ביצוע באחריות אשכול נגב מזרחי.
  הספק מתוכנן של 220 KW  עם הספק אגירה של 400 KWH. סיום מתוכנן: אמצע 2023

 • בית ספר יסודי רחמה – התקנת מערכת סולארית אוף גריד הכוללת אגירה, להחלפת גנרטור דיזל והבטחת אספקת חשמל לבית הספר. אושר תקציב ממשרד האנרגיה, ביצוע באחריות אשכול נגב מזרחי.
  הטמעת תוכנית לחינוך סביבתי וחינוך לחיסכון באנרגיה.
  הספק מתוכנן 175 KW עם הספק אגירה של 400 KWH סיום מתוכנן: אמצע 2023

 • בית ספר באבו תלול:

 • התקנת מערכת סולארית אוף גריד הכוללת אגירה, להחלפת גנרטור דיזל והבטחת אספקת חשמל לבית הספר. אושר תקציב ממשרד האנרגיה, ביצוע באחריות אשכול נגב מזרחי.
  הטמעת תוכנית לחינוך סביבתי וחינוך לחיסכון באנרגיה.
  הספק מתוכנן240 KW עם הספק אגירה של 400 KWH סיום מתוכנן: אמצע 2023

גנרטור אלערה.jfif
bottom of page